Công tác đào tạo nhân sự quan trọng đối với mọi doanh nghiệp ở quy mô lớn, vừa và nhỏ. Các lợi ích của công tác đào tạo đã được đội ngũ Đào Tạo Nội Bộ đề cập trong bài viết.

Xem thêm:

Tầm quan trọng của công tác đào tạo đối với người lao động

dao-tao-nhan-su-1

 

Các doanh nghiệp vừa và lớn đã chú trọng hơn công tác đào tạo nhân lực, và thông thường sẽ thành lập một Phòng Đào tạo với nhân sự trực thuộc phụ trách các mảng khác nhau.

Dù không trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, phòng đào tạo qua mô hình hệ thống e learning nói chung và nhân viên đào tạo nói riêng vẫn đóng vai trò rất quan trọng, đảm bảo đầu ra cho doanh nghiệp.

kỹ năng đào tạo nhân viên
Nhân viên đào tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo đầu ra cho doanh nghiệp

Vậy nhân viên đào tạo cần phải có những kỹ năng gì để thực hiện tốt công tác đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp?

Đội ngũ Đào Tạo Nội Bộ xin gửi tặng EBook Kỹ năng cho nhân viên đào tạo.

dao-tao-nhan-su-2

Cuốn eBook này cung cấp:
  • Quy trình đào tạo nhân sự: thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, quá trình đào tạo, sau đào tạo
  • Các tips triển khai khóa đào tạo hiệu quả

Nguồn bài viết: Blog Đào Tạo Nội Bộ