Kinh nghiệm đào tạo

Home Đào tạo nội bộ Kinh nghiệm đào tạo

Công tác đào tạo nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân sự như thế nào?

Mục đích Mục đích chính của đào tạo nội bộ là cung cấp các kỹ năng cần thiết cho nhân sự giúp họ thực hiện và hoàn thành công việc tốt hơn. Về bản chất, nhân sự sau khi kết thúc khóa đào tạo phải tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượn...