Chương trình đào tạo nhân sự chỉ thực sự có kết quả tốt khi có quy trình rõ ràng, thực hiện từng bước và triển khai có hệ thống. Phần lớn các chương trình không có hệ thống sẽ không đáp ứng được đúng các mục tiêu, và kỳ vọng của những người tham gia.

Vậy làm sao để xây dựng được chương trình đào tạo hiệu quả, thực hiện theo ngay 5 bước chia sẻ dưới đây của blog đào tạo nội bộ!.

Bước 1: Đánh giá nhu cầu đào tạo

Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng hàng đầu trong chương trình đào tạo nhân sự chính là xác định và đánh giá nhu cầu.

Nhu cầu thường được thiết lập bên trong chiến lược, nguồn nhân lực, kế hoạch phát triển cá nhân do tổ chức đề ra.  Nếu hiện tại, doanh nghiệp mới bắt đầu xây dựng chương trình thì bắt buộc phải đánh giá nhu cầu đào tạo.

danh-gia-nhu-cau-dao-tao
Đánh giá nhu cầu đào tạo

Bước 2: Xây dựng mục tiêu đào tạo

Đánh giá nhu cầu đào chính là cách giúp xác định bất kỳ khoảng trống nào trong sáng kiến đào tạo cùng kỹ năng của nhân viên.

Những khoảng trống này cần được phân tích để trở thành mục tiêu hoạt động của tổ chức khi muốn xây dựng một chương trình đào tạo.

Với nhân viên, chương trình đào tạo phải phù hợp  cần phù hợp với lĩnh vực cải tiến, điều này thường được phát hiện sau quá trình đánh giá toàn diện.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch hành động cho chương trình đào tạo nhân sự

Bước kế tiếp là xây dựng kế hoạch hành động toàn diện trong đó các yếu tố: Lý thuyết, tài liệu, nội dung bài giảng e learning là gì và các yếu tố liên quan khác.

Tài nguyên, phương pháp đào tạo cũng phải được nêu chi tiết.Trong quá trình đào tạo thì mức độ và phong cách học tập của học viên cũng cần phải được xem xét.

Bước 4: Thực thi sáng kiến đào tạo

Đây là giai đoạn chương trình đào tạo nhân sự được áp dụng vào thực tiễn. . Các tổ chức – công ty sẽ phải ra quyết định đào tạo sẽ được phân phối bên trong nội bộ hay phối hợp cùng với bên ngoài.

Công việc thực hiện bao gồm: Lập kế hoạch và sử dụng những nguồn lực liên quan (thiết bị, cơ sở vật chất,ứng dụng dạy học trực tuyến,…)

Chương trình đào tạo sẽ chính thức được đưa vào thực tiễn.

thuc-thi-sang-kien-dao-tao
Thực thi sáng kiến đào tạo

Bước 5: Đánh giá, bổ sung, sửa đổi chương trình

Bất kỳ chương trình đào tạo nào cũng cần được theo dõi liên tục. Trong bước cuối cùng thì toàn bộ chương trình nên được đánh giá để xem nó có thực sự thành công và đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Cần thu thập phản hồi ở những bên liên quan rồi xác định hiệu quả chương trình và những gì mà người hướng dẫn truyền tải. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết được điểm yếu trong chương trình đào tạo đang triển khai để khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Trên đây là 5 bước giúp xây dựng chương trình đào tạo nhân sự hiệu quả. Hy vọng bài viết cung cấp cho doanh nghiệp nhiều kiến thức hữu ích và đừng quên ghé thăm chuyên mục thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức hữu ích khác.

Xem thêm: