Đào tạo nhân viên luôn là vấn đề được đưa lên hàng đầu hiện nay trong các doanh nghiệp. Vậy chi phí đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp hiện nay có tính thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Muốn tìm kiếm câu trả lời, xem ngay nội dung bài viết dưới đây của blog đào tạo nội bộ!

Khái niệm chi phí đào tạo nhân viên

Đào tạo nhân viên  qua hệ thống đào tạo trực tuyến chính là một nội dung chính có trong hợp đồng lao động. Nhưng không phải chi phí nào cũng được tính là chi phí đào tạo nhân viên, trừ khi:

chi-phi-dao-tao-nhan-vien-la-gi
Khái niệm chi phí đào tạo nhân viên

Khoản phí có nằm trong các chứng từ hợp lệ về chi trả cho người học, thiết bị học tập hay chi phí khác chi phí bảo hiểm xã hội,..cho người học trong suốt thời gian đi học.

Nếu như nhân viên được cử đi học tại nước ngoài thì chi phí đào tạo nhân viên sẽ bao gồm cả chi phí đi học và sinh hoạt.

Chi phí đào tạo nhân viên liệu có được tính thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo nội dung được ghi tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo nội dung được ghi tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, thì những khoản thu nhập chịu thuế gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động. […]

Vậy câu trả lời: Không tính chi phí đào tạo nhân viên qua dạy học trực tuyến là gì? vào thuế thu nhập cá nhân

Chi phí đào tạo nhân viên có tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Theo nội dung được đề cập trong  “Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC”:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi với các hoạt động giáo dục và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

+ Chi phí cho người dạy, các tài liệu thiết bị hỗ trợ giảng dạy, vật liệu thực hành, cùng nhiều chi phí hỗ trợ người học.

+ Chi phí đào tạo nội bộ của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp. […]”.

chi-phi-dao-tao-nhan-vien-co-tinh-thue-TNDN
Chi phí đào tạo nhân viên có tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Nên câu trả lời: Chi phí đào tạo nhân viên sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí hợp pháp khi cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lý gồm:

– Quyết định cử nhân viên đi học.

– Hợp đồng lao động giữa nhân viên cử đi đào tạo và doanh nghiệp

– Bản cam kết nhân viên sẽ làm việc trong doanh nghiệp khi kết thúc khóa đào tạo

– Hóa đơn và chứng từ thanh toán

Trên đây là một số thông tin giúp giải đáp “Đào tạo nhân viên” có tính thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp?” Hy vọng thông qua bài viết bạn đọc nhận được nhiều thêm kiến thức hữu ích, cần thiết. Đừng quên ghé thăm chuyên mục thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức mới có liên quan.

Xem thêm: