Bạn muốn biết quy trình đánh giá nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp chuẩn xác, nhưng không nắm chắc các bước. Bạn muốn biết chính xác các bước, xem ngay nội dung bài viết dưới đây!

Bước 1: Xác định chuẩn xác các kiến thức, hành vi, kỹ năng cần

Ngay khi xác định chính xác phạm vi đánh giá nhu cầu đào tạo, thì bạn cần thực hiện ngay theo những bước dưới đây:

Bước đầu tiên, cần tiến hành thu thập dữ liệu để xác định chuẩn xác được các kỹ năng cần thiết cần đào tạo trên hệ thống e learning. Loại thông tin sẽ phụ thuộc  vào phạm vi mà bạn vừa xác định ở trên. Lúc này bạn sẽ phát hiện được chuẩn xác khoảng trống giữa.

Buoc-1-Xac-dinh-chuan-xac-cac-kien-thuc-hanh-vi-ky-nang-can
Bước 1: Xác định chuẩn xác các kiến thức, hành vi, kỹ năng cần

Gồm: 

 • Kỹ năng, năng lực mong muốn
 • Hiệu suất công việc hiện tại và mong muốn

 • Bạn cần tiến hành xem xét thông tin ở mọi cấp độ, tuy nhiên trọng tâm chính nằm tại  nhiệm vụ/công việc cùng cấp độ nhu cầu của cá nhân.
 • Bạn sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào đã được nêu trên, hãy cố gắng để có được cái nhìn tổng quan nhất và đồng thời phải gửi yêu cầu các nhà quản lý hoặc đồng nghiệp để gửi cho bạn thông tin đầu vào. 

Ngay khi bạn thu thập được hết các thông tin chính xác, lúc này bạn cần phải điền chúng vào cột “Kiến thức, Kỹ năng hoặc Hành vi cần thiết” tại chính biểu mẫu mà bạn đã tải lên.

Xem thêm:

Bước 2: Phân tích khoảng trống về hiệu suất, kỹ năng khi đánh giá nhu cầu đào tạo

Giai đoạn tiếp theo cần thực hiện trong việc đánh giá nhu cầu đào tạo trên lop hoc truc tuyen chính là xác định hết các khoảng trống hiệu suất mà bạn cần phải giải quyết.

Lúc này, bạn cần phải phân tích dữ liệu bản thân đã thu thập được. Lúc này thông tin cần phải được ghi vào trong cột “ Điểm yếu hoặc những khoảng trống kỹ năng”.

Phân tích kỹ năng tại  cấp độ tổ chức

Sau khi đánh giá nhu cầu đào tạo từ góc độ tổ chức, bạn cần phải gặp gỡ các lãnh đạo và các bên liên quan chính để có thể giải đáp được những câu hỏi gồm:

Sắp tới sẽ có sự thay đổi về mặt chiến lược tổ chức đang ảnh hưởng tới đội nhóm? Kiểu đào tạo nào có thể giúp nhân viên thích nghi được với sự thay đổi.

Buoc-2-Phan-tich-khoang-trong-ve-hieu-suat-ky-nang-khi-danh-gia-nhu-cau-dao-tao
Bước 2: Phân tích khoảng trống về hiệu suất, kỹ năng khi đánh giá nhu cầu đào tạo

Phân tích kỹ năng trong cấp độ công việc hoặc nhiệm vụ

Ngay khi đánh giá nhu cầu đào tạo từ góc độ nhiệm vụ/công việc, lúc này cần gặp những thành viên chủ chốt trong nhóm để đặt các câu hỏi:

 • Nhiệm vụ trọng tâm của nhóm hiện nay là gì? 
 • Các chương trình đào tạo nào hiện đang diễn ra?
 • Vấn đề cấp bách nhất hiện nay là gì?
 • Đào tạo gì để có thể cải thiện hiệu suất làm việc?

Phân tích kỹ năng tại từng cấp độ nhóm, cá nhân

Ngay khi đánh giá nhu cầu đào tạo từ mức độ cá nhân/nhóm, lúc này bạn cần phải xem xét và trả lời các câu hỏi gồm:

 • Có tồn tại khoảng trống về hiệu suất?
 • Cá nhân liệu có cần phải đào tạo?
 • Họ cần phải đào tạo những gì?

 • Hiện tại họ đang quan tâm tới chương trình đào tạo nào?

 • Kỹ năng, năng lực hiện tại ảnh hưởng tới hiệu suất của họ ra sao?

 • Loại hình đào tạo mà họ yêu thích?

 • ……

Bước 3: Xác định chính xác nhu cầu đào tạo

Đây chính là thời điểm để xác định chuẩn xác được chương trình đào tạo trên hệ thống đào tạo trực tuyến cần thiết với từng đội, nhóm.

Trong giai đoạn bày, bạn cần phải quyết định lại các khoảng trống về kỹ năng hay hiệu suất cần ưu tiên trong kế hoạch phát triển. Nên viết các thông tin này vào trong cột của biểu mẫu đánh giá nhu cầu đào tạo.

Hãy nhớ rằng không phải tất cả khoảng trống về hiệu suất hoạt động đều bắt buộc cần phải tiến hành đào tạo. Một số yếu tố có thể cải thiện đánh giá hiệu quả đào tạo bằng cách giao tiếp, đưa ra kỳ vọng, thay đổi thông số kỹ thuật công việc.

Cuối cùng xem xét, cân nhắc lựa chọn một loại hình đào tạo phù hợp và tham khảo ý kiến với những người khác nếu cần. Bạn có thể lựa chọn một số loại hình đào tạo như: 1 – 1, đào tạo chéo,  đào tạo trực tuyến,…

Buoc-3-Xac-dinh-chinh-xac-nhu-cau-dao-tao
Bước 3: Xác định chính xác nhu cầu đào tạo

Bước 4: Ưu tiên và thiết lập thời hạn

Cuối cùng, cần nêu ra một mức ưu tiên cố định cho từng loại hình đào tạo khi  nhu cầu đào tạo bạn đã xác định, có sẵn thời gian hoàn thành khi quyết định thực hiện nó.

Trên đây là quy trình đánh giá hiệu quả đào tạo chi tiết, các doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng ngay lập tức!